NPM: 10213006
Nama: AAN ALFIAN
Kelas: 5EA26
Email: aanalfian [ @ ] student.gunadarma.ac.id

Tulisan

NoJudul TulisanTahunURL


Tugas

NoJudulTahunURL
1Tugas Softskill Perilaku Konsumen2015http://produkaan.blogspot.co.id/2015/09/tugas-softskill-perilaku-konsumen.html
2Tugas Softskill Perilaku Konsumen2015http://produkaan.blogspot.co.id/2015/10/tugas-softskill.html
3Proses Pengambilan Keputusan Oleh Konsumen2015http://produkaan.blogspot.co.id/2015/10/proses-pengambilan-keputusan-oleh.html
4Evaluasi Alternatif Sebelum Pembelian2015http://produkaan.blogspot.co.id/2015/10/evaluasi-alternatif-sebelum-pembelian.html
5Tugas Bab 5 Pembelian2015http://produkaan.blogspot.co.id/2015/10/bab5-pembelian.html?m=1
6Tugas Bab 5 Pembelian2015http://produkaan.blogspot.co.id/2015/10/bab5-pembelian.html?m=1
7Sumber Daya Konsumen Dan Pengetahuan2015http://produkaan.blogspot.co.id/2015/11/sumber-daya-konsumen-dan-pengetahuan.html
8Sikap, Motivasi, Dan Konsep Diri2015http://produkaan.blogspot.co.id/2015/11/sikap-motivasi-dan-konsep-diri.html
9Kepribadian, Nilai, Dan Gaya Hidup2015http://produkaan.blogspot.co.id/2015/11/kepribadian-nilai-dan-gaya-hidup.html
10Mempengaruhi Sikap Dan Perilaku2015http://produkaan.blogspot.co.id/2015/11/mempengaruhi-sikap-dan-perilaku.html